Reglementări

*** Metodologiei - Cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri

*** Ghidul Candidatului la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri

*** Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică în anul școlar 2019-2020