Activități extracurriculare

Sesiunea de comunicări științifice a elevilor - Sibiu

În perioada 28-30.01.2020, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică organizează ediția I-a a sesiunii de comunicări științifice a elevilor, cu tema „Provocări contemporane pentru învățământul militar, în contextul acțiunilor hibride”.

Elevii se pot înscrie cu lucrări la următoarele secțiuni ale acestei sesiuni de comunicări științifice:

 1. Științe socio-umane. Aplicații în domeniul militar;
 2. Sisteme moderne de armament și navigație;
 3. Limbi străine. Terminologie militară;
 4. Telecomunicații militare în secolul XXI;
 5. Tehnologia informației și inteligența artificială;
 6. Apărarea cibernetică în contextul acțiunilor hibride

Pentru o bună organizare și desfășurare a activităților care se vor derula, vă adresăm rugămintea de a respecta condițiile de înscriere, programul, termenele de înscriere a participanților și de înaintare a lucrărilor, precum și regulile de redactare a acestora, specificate mai jos:

 • Condiții de înscriere:
 • elevi înmatriculați în instituția dumneavoastră;
 • lucrare în domeniul secțiunii;
 • maxim 2 autori pentru o lucrare;
 • un elev poate participa cu maxim 2 lucrări;
 • Programul sesiunii:

Activitatea

Ora

Observații

28.01.2020

Sosirea, primirea și cazarea participanților

12.00-20.00

 

29.01.2020

Înregistrarea participanților

08.00-09.00

 

Deschiderea lucrărilor sesiunii

09.00-09.30

 

Susținerea lucrărilor pe secțiuni

09.30-15.30

 

30.01.2020

Închiderea lucrărilor sesiunii

09.00-10.00

 

Dezbatere pe probleme de învățământ

10.00-11.00

 

 • Termene:
 • 13.01.2020 - trimiterea următoarelor date:
 • titlurile lucrărilor (inclusiv numele autorilor și a coordonatorilor);
 • aparatură și mijloace necesare prezentării lucrărilor;
 • 20.01.2020 - trimiterea următoarelor date:
 • lucrările în format electronic;
 • tabel nominal cu datele participanților (elevi și însoțitori) și nr. de înmatriculare a autovehiculelor (dacă este cazul);
 • specialitățile cadrelor didactice/militare care însoțesc elevii (pentru nominalizarea în OZU a evaluatorilor pe secțiuni);
 • Reguli de redactare:
 • Editor de text WORD din suita Microsoft Office (nu mai vechi de versiunea 2003);
 • Lucrarea va fi redactată în limba română (cu diacritice) sau limbă străină pentru secțiunea Limbi străine. Terminologie militară;
 • Număr de pagini – maxim 10;
 • Configurarea paginilor documentului – A4 (Layout, Size), Portrait (Layout, Orientation), Custom Margins (Layout, Margins, Top = 1,5 cm, Bottom = 1,5 cm, Right = 1,5 cm, Left = 3 cm); paginile se numerotează (bottom, centrat);
 • Font – Times New Roman;
 • Titlul lucrării – mărimea 14, majuscule, bold, centrat;
 • Autor(i) – gradul militar, numele și prenumele sub titlul lucrării, centrat, cu asterisc după nume pentru cel/cea care va susține lucrarea în cadrul sesiunii de comunicări;
 • Curpins – generat automat (References, Table of Contents, Automatic Table 1);
 • Abstract – mărimea 10, maxim 10 linii de text, Italic;
 • Cuvinte cheie – mărimea 10, Italic;
 • Titluri capitole / paragrafe – mărimea 12, Bold, adăugate la Refernces – nivel 1, 2 sau 3;
 • Numerotarea capitolelor / paragrafelor – cifre arabe;
 • Textul lucrării – mărimea 12, Times New Roman, Regular, Justified;
 • Aliniat / Identare – 1 Tab (1,27 cm);
 • Spațiere – între marginea de sus și titlul capitolului / paragrafului, între titlul lucrării și numele autorului, între numele autorului și abstract, între abstract și primul rând de text / titlul primului capitol / paragraf – 2 rânduri (Layout, Spacing sau Home, Paragraph);
 • Spațiere – între rândul de text și titlul capitolului / paragrafului, între titlul capitolului și primul rând de text, în text – 1 rând (Home, Paragraph);
 • Concluzii – obligatorii, pertinente și relevante, relative la conținutul lucrării;
 • Bibliografie – trimiterile bibliografice se înscriu la sfârșitul lucrării redactate, în paranteze drepte, sau rotunde – pentru relații matematice.

Sesiunea de comunicări științifice a elevilor - Constanța

Elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică au participat în perioada 06 – 08 noiembrie 2019, la cea de-a IX-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice a elevilor, organizată de Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ din Constanța.
Am fost onorați să participăm în premieră la această activitate pluridisciplinară alături de instructorii militari, cadrele didactice și elevii mai multor instituţii de învăţământ preuniversitar, militar şi civil, respectiv Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre, Colegiul Naţional Militar „Al. I. Cuza“, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu“ Medgidia.
Elevii au pregătit și susținut un număr de 9 lucrări reprezentative pentru specificul instituției noastre care au fost încadrate pe următoarele secțiuni: Electronică, informatică şi navigaţie; Limbi străine şi Ştiinţe socio-umane.
Ne mândrim cu rezultatele deosebite pe care elevii școlii noastre le-au obținut, fiind felicitați și premiați, astăzi 08 noiembrie, în cadrul festivității de înmânare a diplomelor. S-au acordat Premiul I și II la secțiunile Electronică, informatică şi navigaţie, respectiv Limbi străine. Totodată, s-au obținut Premiile I, II, III la Ştiinţe socio-umane.
Dorim să mulțumim organizatorilor pentru modalitatea profesionistă, impecabilă în care a fost organizată activitatea și nu în ultimul rând pentru surpriza pregătită concretizată prin vizita la bordul fregatei „Regina Maria“și a Bricului „Mircea“. Acest moment a reprezentat un adevărat moment de destindere pentru toți participanții.
Avem convingerea că în viitor vom colabora la nivel instituțional într-un mod la fel de eficient și că aceste activități dedicate elevilor vor dăinui în timp. 

Balul bobocilor

Cu multă emoție, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică au participat la Balul bobocilor organizat de către instituția noastră.
Evenimentul a avut loc, sâmbătă 2 noiembrie, la Cercul Militar din Sibiu.
Au pornit spre cucerirea titlurilor de Miss și Mister Boboc șase perechi de tineri elevi, iar câștigătorii desemnați la finalul probelor au fost Ionela Munteanu și Cristea Alexandru Daniel.

Ziua armatei - Retragere cu torțe

În această seară elevii și cadrele militare din Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică și din Școala de Aplicație pentru Comunicații Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică participă la activitatea de retragere cu torțe în Sibiu - acţiune simbolică de cinstire a memoriei militarilor căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă.