Recrutare și selecție

Recrutare:
* prin Birourile informare recrutare din Centrele militare judetene şi de sector de care apartin cu domiciliul ( Mai mult... )
-întocmirea dosarului de candidat
-examinare medicală (apt-inapt)


Selecţie:
* prin Centrele zonale de selecţie şi orientare din Breaza, Constanţa, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc ( Mai mult... )
-probe psihologice şi interviu (apt-inapt) ( Mai mult... )
-probe fizice (evaluarea capacităţii motrice) (bareme) ( Mai mult... )


Conţinutul dosarului de candidat pentru admitere:

*** cerere de înscriere (document tipizat);
*** certificatul de naştere - original şi copie;
*** cartea de identitate - original şi copie, iar dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali;
*** certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul 2019, şi a soldaţilor/gradaţilor profesionişti;
*** copie de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu;
*** fişa de examinare medicală (document tipizat) care să conţină şi grupa sanguină şi RH-ul;
*** fişa de cunoaştere - document tipizat;
*** adeverinţă cu rezultatul selecţiei din Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO);
*** fişă de examinare medicală din care să reiasă că este "Apt".