Reglementări

*** ORDIN nr. M.217 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară

*** ORDIN nr. M.112 din 11 iunie 2020 pentru modificarea și completarea condițiilor și criteriilor de recrutare a candidaților la profesia militară, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019

*** PROCEDURĂ din 11 iunie 2020 privind finalizarea dosarelor de candidat și executarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de studii universitare militare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2020-2021, în instituțiile/unitățile de învățământ militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale

*** Metodologia - Cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri

*** Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică în anul școlar 2020-2021

*** Grilă conversie note/calificative pentru studii preuniversitare