Programe de studii

Durata programelor de studii postliceale organizate în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică este de 1 si de 2 ani, în funcţie de complexitatea calificărilor profesionale şi a programelor acreditate sau autorizate, în acord cu standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru care se asigură pregătirea, precum şi cu cerinţele MApN.

*** Maiștri militari
Program: Program de studii postliceale, nivel 5
Durată: 2 ani
Structura: Anul I - 10 săptămâni pregătire militară generală, 36 săptămâni pregătire postliceală și de specialitate
                 Anul II - 46 săptămâni pregătire postliceală și de specialitate
Calificare profesională: maistru telecomunicații
Specialități militare:
                                 Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii
                                 Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii
                                 Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice
                                 Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme / reţele de comunicaţii / informatică
                                 Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme / reţele de comunicaţii / informatică
Obiective generale și specifice: Accesează document
Finalitate: Certificat de competență profesională nivel 5, brevet maistru militar, acordare grad militar M.M. cls.V și numire în prima funcție
Autorizare/Acreditare: autorizare provizorie

*** Subofițeri
Program: Program de studii postliceale, nivel 5
Durată: 1 an
Structura: Anul I - 10 săptămâni pregătire militară generală, 36 săptămâni pregătire postliceală și de specialitate
 
Calificare profesională: Tehnician electronist telecomunicații
Specialități militare:
                                 Comunicaţii şi informatică / Comunicaţii
                                 Comunicaţii şi informatică / Război electronic în comunicaţii
Obiective generale și specifice: Accesează document
Finalitate: Certificat de competență profesională nivel 5, brevet subofițer, acordare grad militar sergent și numire în prima funcție
Autorizare/Acreditare: autorizare provizorie