12 martie 2022 - Concursul aplicativ-militar de iarnă pentru instituțiile militare de învățământ

Prima participare a elevilor Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică la Concursul aplicativ-militar de iarnă pentru instituțiile militare de învățământ a adus următoarele rezultate:
Locul II - echipa feminină;
Locul IV - echipa masculină;
Locul III - clasament general.
Aceste rezultate încununează implicarea, efortul depus și spiritul de echipă dovedite de elevi, instructori și profesori îndrumători atât în perioada de pregătire cât și pe durata concursului.
Felicitări!
Suntem mândri de voi!