Elevi

*** Ordin - privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

Art. 5. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar – maiştri militari pentru forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2020:  
-Înscrierea candidaţilor: 1 – 19 iunie 2020;
-Desfăşurarea probei practice: 6 – 8 iulie 2020;
-Afişarea rezultatelor la proba practică: 8 iulie 2020;
-Desfăşurarea probei scrise: 9 - 10 iulie 2020;
-Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 10 iulie 2020;
-Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 10 iulie 2020;
-Susţinerea proiectului: 13 – 15 iulie 2020;
-Afişarea rezultatelor finale:     16 iulie 2020.
 
Art. 6. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar – subofiţeri pentru forţele terestre, forţele aeriene, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2020:  
-Înscrierea candidaţilor: 15 iunie – 3 iulie 2020;
-Desfăşurarea probei practice: 20 – 21 iulie 2020;
-Afişarea rezultatelor la proba practică: 21 iulie 2020;
-Desfăşurarea probei scrise: 22 iulie 2020;
-Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 22 iulie 2020;
-Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 22 iulie 2020;
-Susţinerea proiectului: 23 - 24 iulie 2020;
-Afişarea rezultatelor finale: 24 iulie 2020.