Misiune

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, subordonată Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, asigură formarea prin pregătire postliceală a maiştrilor militari din arma comunicații tehnologia informațiilor și apărare cibernetică ca specialişti în exploatarea, repararea şi întreţinerea tehnicii şi echipamentelor din dotare și a subofiţerilor din arma comunicații tehnologia informației și apărare cibernetică ca luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei şi altor beneficiari, atât la pace, cât şi la criză şi război.