Carieră/Anunțuri 2022

 
ANUNȚ
 
Funcții vacante care urmează să fie încadrate în baza hotărârilor comisiilor de selecție:
 
1. Șef birou în personal în statul major;
2. Subofițer de stat major la compartimentul mobilizare în personal în statul major;
3. Șef birou management educație, implementare standarde de calitate și control intern managerial în secția educație și formare profesională;
3. Instructor superior la catedra pregătire fundamentală în tehnologia informației și apărare cibernetică în secția educație și formare profesională;
4. Comandant companie (și instructor) la compania 1 elevi;
5. Comandant pluton (și instructor) la plutonul 1 elevi în compania 1 elevi.