Carieră/Anunțuri 2021

ANUNȚ

concurs de ocupare a următoarelor posturi didactice care s-au vacantat pe parcursul anului şcolar (posturile se încadrează pe durată determinată - pe durata anului de învățământ 2021-2022)

 

 În perioada 13-30.09.2021 la sediul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică (SMMMSCTIAC) se organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi didactice care s-au vacantat pe parcursul anului şcolar

Anunț concurs ocupare posturi didactice

Metodologia desfășurarii concursului de ocupare a posturilori didactice pe durata determinata

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante


ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SMMMSCTIAC 

Pentru anul de învățământ 2021-2022, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri scoate la concurs un număr 7 posturi didactice (Lista posturilor didactice vacante).

Ocuparea posturilor didactice se face în conformitate cu prevederile  ”Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022” aprobată cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5991 din 23.11.2020.

Conform prevederilor art.4 aln.2 lit.e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, Ministerul Apărării Naționale trebuie să acorde aviz pentru ocuparea posturilor didactice. Această activitate se va desfășura în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar nr. DGMRU 2 din 10.01.2020.

 

1. Lista posturilor didactice vacante în anul de învățământ 2021-2022
2. Metodologie cadru pentru aviz nr. DGMRU 2 din 10.01.2020


ANUNȚ ACORDARE AVIZ MAPN!

În perioada 10 - 14.05.2021, la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu, se va desfășura activitatea de evaluare în vederea acordării avizului pentru personalul civil din afara Ministerului Apărării Naționale pentru înscrierea în etapa de ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

1. Anuț desfășurare activitate de evaluare în vederea acordării avizului MApN

2. Calendar de desfășurare

3. Lista posturilor didactice 10.05.2021

 

 

Rezultate aviz 14.05.2021