Carieră/Anunțuri 2021

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SMMMSCTIAC 

Pentru anul de învățământ 2021-2022, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri scoate la concurs un număr 7 posturi didactice (Lista posturilor didactice vacante).

Ocuparea posturilor didactice se face în conformitate cu prevederile  ”Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022” aprobată cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5991 din 23.11.2020.

Conform prevederilor art.4 aln.2 lit.e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, Ministerul Apărării Naționale trebuie să acorde aviz pentru ocuparea posturilor didactice. Această activitate se va desfășura în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar nr. DGMRU 2 din 10.01.2020.

 

1. Lista posturilor didactice vacante
2. Metodologie cadru pentru aviz nr. DGMRU 2 din 10.01.2020


ANUNȚ ACORDARE AVIZ MAPN!

Rezultate aviz