Carieră/Anunțuri 2022

ANUNȚ

ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DIDACTICE ȘI ACORDARE AVIZ MAPN

În perioada 14.09 - 30.09.2022,  la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu, se va desfășura concursul de ocupare a unor posturi didactice care s-au vacantat pe parcursul anului școlar și activitatea de evaluare în vederea acordării avizului pentru personalul civil din afara Ministerului Apărării Naționale, conform anunțului de mai jos:

 


ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL

În data de 26.09.2022, se va desfășura examenul de promovare în gradul profesional III pentru personalul civil contractual. Detaliile privind modul de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grad, sunt prezentate în anunțurile de mai jos:

1. Referent de specialitate debutant în biroul personal din structura personal;

2. Referent de specialitate debutant în structura logistică;

3. Referent de specialitate debutant în compartimentul Securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală.

Rezultatele obținute la examenul de promovare în gradul profesional III pentru personalul civil contractual:

1. Referent de specialitate debutant în biroul personal din structura personal;

2. Referent de specialitate debutant în structura logistică;

3. Referent de specialitate debutant în compartimentul Securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală.


ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SMMMSCTIAC 

Pentru anul de învățământ 2022-2023, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri scoate la concurs un număr 5 posturi didactice (Lista posturilor didactice vacante).

Ocuparea posturilor didactice se face în conformitate cu prevederile  ”Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023” aprobată cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5578 din 10.11.2021.

Conform prevederilor art.4 aln.2 lit.e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, Ministerul Apărării Naționale trebuie să acorde aviz pentru ocuparea posturilor didactice. Această activitate se va desfășura în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar nr. DGMRU 2 din 10.01.2020.

 

1. Lista posturilor didactice vacante în anul de învățământ 2022-2023
2. Metodologie cadru pentru aviz nr. DGMRU 2 din 10.01.2020