Carieră/Anunțuri

ANUNȚURI POSTURI VACANTE!


*** Metodologia-Cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE DIN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ


ANUNȚURI POSTURI VACANTE - CU CONTRACTE DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ!


*** Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor înființate/care se vacantează în Școala Militară De Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Pe Parcursul Anului Școlar 2019-2020 - pe perioadă determinată

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR ÎNFIINȚATE/CARE SE VACANTEAZĂ ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020 - CU CONTRACTE DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
*** Tematică și bibliografie - Engleza
*** Tematică și bibliografie - TIC

REZULTATE SELECȚIE DOSARE
*** Profesor debutant - Engleză

REZULTATE EVALUARE CV ȘI INTERVIU
*** Profesor debutant - Engleză

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ
*** Profesor debutant - Engleză

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ
*** Profesor debutant - Engleză

REZULTATE FINALE
*** Profesor debutant - Engleză