Carieră/Anunțuri 2022


ANUNȚURI

CONCURS  ANGAJARE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL

1. Rezultatul selecției dosarelor

a) Selecție dosare Referent de specialitate debutant în biroul proiectare, implementare, evaluare și revizuire curriculum din secția educație și formare profesională la instrucție și educație

b) Selecție dosare Referent de specialitate debutant în structura informare și relații publice

2. Rezultate proba scrisă

a) Rezultat probă scrisă - Referent de specialitate debutant în biroul proiectare, implementare, evaluare și revizuire curriculum din secția educație și formare profesională la instrucție și educație

b) Rezultat probă scrisă - Referent de specialitate debutant în structura informare și relații publice

3. Rezultate poroba interviu

a) Rezultat interviu - Referent de specialitate debutant în biroul proiectare, implementare, evaluare și revizuire curriculum din secția educație și formare profesională la instrucție și educație

b) Rezultat interviu - Referent de specialitate debutant în structura informare și relații publice


ANUNȚ POSTURI ANGAJARE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL!

În perioada 02.06 - 04.07.2022, se va desfășura concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu. Detaliile privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor de angajare sunt prezentate în anunțurile de mai jos:

1. Referent de specialitate debutant în biroul proiectare, implementare, evaluare și revizuire curriculum din secția educație și formare profesională la instrucție și educație.

2. Referent de specialitate debutant în structura informare și relații publice

 


ANUNȚ ACORDARE AVIZ MAPN!

În perioada 18.04 - 05.05.2022, (conform calendarului - data susținerii interviului - 05.04.2022) la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu, se va desfășura activitatea de evaluare în vederea acordării avizului pentru personalul civil din afara Ministerului Apărării Naționale care optează pentru înscrierea în etapa de ocupare prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar în vederea ocupării unui post didactic vacant din instituția noastră de învățământ militar postliceal.

 

 

ANUNȚ ACORDARE AVIZ MAPN!

În perioada 01 - 21.03.2022, la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu, se va desfășura activitatea de evaluare în vederea acordării avizului pentru personalul civil din afara Ministerului Apărării Naționale care optează pentru înscrierea în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar al personalului didactic de predare în vederea ocupării unui post didactic vacant din instituția noastră de învățământ militar postliceal.

  1. Anuț desfășurare activitate de evaluare în vederea acordării avizului MApN
  2. Calendar de desfășurare
  3. Lista posturilor didactice vacante în anul de învățământ 2022-2023

 


ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SMMMSCTIAC 

Pentru anul de învățământ 2022-2023, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri scoate la concurs un număr 5 posturi didactice (Lista posturilor didactice vacante).

Ocuparea posturilor didactice se face în conformitate cu prevederile  ”Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023” aprobată cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5578 din 10.11.2021.

Conform prevederilor art.4 aln.2 lit.e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, Ministerul Apărării Naționale trebuie să acorde aviz pentru ocuparea posturilor didactice. Această activitate se va desfășura în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar nr. DGMRU 2 din 10.01.2020.

 

1. Lista posturilor didactice vacante în anul de învățământ 2022-2023
2. Metodologie cadru pentru aviz nr. DGMRU 2 din 10.01.2020