×

Eroare

[SIGPLUS_EXCEPTION_CREATE] Insufficient file system permissions to create the file or folder root/cache/thumb.

Facilități învățământ

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică asigură spaţii de învăţământ corespunzătoare specificului său, adecvate disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ și cifrelor de școlarizare, precum facilități de cazare și hrănire.


{gallery rows=1 cols=4 preview_width=250 preview_height=150 thumb_width=250 thumb_height=150 preview_padding=3}albume-imagini/2{/gallery}


 

Săli de clasă/grupă
Săli de predare
Cabinet comunicare și  limba engleză
Laborator SSM și AÎI
Laborator circuite analogice și digitale
Laborator măsurări speciale în telecomunicații
Laborator instalații electroalimentare
Laborator cablare LAN și WAN


 {gallery rows=2 cols=4 preview_width=250 preview_height=150 thumb_width=250 thumb_height=150 preview_padding=3 }albume-imagini/3{/gallery}


Laborator sisteme de operare în rețea CISCO
Laborator tehnologia informației și comunicații aplicate
Laborator echipamente telefonice
Laborator echipamente radiocomunicații
Laborator tehnici de comunicații și transmisiuni
Sală de sport
Bibliotecă şcolară
Sală de lectură
 

{gallery rows=2 cols=4 preview_width=250 preview_height=150 thumb_width=250 thumb_height=150 preview_padding=3 thumb_crop=yes}albume-imagini/1{/gallery}

Toate spațiile de cazare, hrănire, desfășurare a învățământului și auxiliare sunt în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare.