Facilități învățământ

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică asigură spaţii de învăţământ corespunzătoare specificului său, adecvate disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ și cifrelor de școlarizare, precum facilități de cazare și hrănire. 

Săli de clasă/grupă
Săli de predare
Cabinet comunicare și  limba engleză
Laborator SSM și AÎI
Laborator circuite analogice și digitale
Laborator măsurări speciale în telecomunicații
Laborator instalații electroalimentare
Laborator cablare LAN și WAN


 


Laborator sisteme de operare în rețea CISCO
Laborator tehnologia informației și comunicații aplicate
Laborator echipamente telefonice
Laborator echipamente radiocomunicații
Laborator tehnici de comunicații și transmisiuni
Sală de sport
Bibliotecă şcolară
Sală de lectură
 


Toate spațiile de cazare, hrănire, desfășurare a învățământului și auxiliare sunt în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare.