Istoric

Începuturile învăţământului militar în armă se regăsesc în primele structuri care au stat la originea apariţiei şi evoluţiei armei transmisiuni ca specialitate şi, ulterior, ca armă distinctă, de sine stătătoare, în organica armatei române.

Prin Decretul nr. 3818/1942 pentru legalizarea Ordinului Marelui Stat Major nr. 85959/1942 din 1 iulie 1942 se înfiinţează Comandamentul Transmisiunilor. Acest moment marchează un pas istoric în evoluţia armei transmisiuni spre o armă de sine stătătoare şi actul de constituire al primelor structuri autonome specializate de învăţământ în armă. Conform prevederilor articolului 2, din decretul amintit mai sus (Anexa nr.4/Document 1), „se înfiinţează prin separarea de şcolile şi Centrul de instrucţie al geniului: Şcoala de Ofiţeri Transmisiuni şi Centrul de instrucţie al transmisiunilor cu Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni...”.

La data de 15 februarie 1945, Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni împreună cu Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni intră în organica unei noi structuri – Şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni.

Din toamna anului 1948, Şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni se mută şi funcţionează în garnizoana Sibiu, în cazarma 562, situată pe Calea Dumbrăvii.

În luna noiembrie 1948 se înfiinţează o secţie de elevi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri electrotehnici în cadrul Şcolii de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri tehnici a Armatei de Uscat, care a funcționat până la începutul anului 1949.

În baza ordinului nr. 45007 din 6 ianuarie 1949 al Marelui Stat Major, secţia electrotehnică a Şcolii de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri tehnici a Armatei de Uscat, se transformă în Şcoala de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri electrotehnici. Noua şcoală a fost subordonată Comandamentului Transmisiunilor Armatei. Profilul de pregătire al elevilor devine complex, fiind organizat pe specialităţile: electromecanică, radio, telefonie şi telegrafie.

În toamna anului 1949, în baza ordinului Marelui Stat Major nr. 4798, această instituţie militară se împarte în două corpuri distincte pentru   pregătirea elevilor: Şcoala de ofiţeri electrotehnici şi Şcoala de maiştri şi subofiţeri electrotehnici. În timpul şcolarizării, elevii trebuiau să-şi însuşească bogate cunoştinţe în ceea ce priveşte exploatarea tehnicii de transmisiuni, cât şi formarea unor temeinice deprinderi în vederea reparării şi întreţinerii acesteia. De asemenea, elevii ce se pregăteau în specialităţile telefonie, telegrafie şi radio, trebuiau să cunoască temeinic, să exploateze, să întreţină şi să repare aparatele, tehnica şi instalaţiile din armată în specialitatea respectivă.

În baza ordinului Marelui Stat Major, secţia a 4-a cu nr. 45529 din 19 mai 1949 se reînfiinţează cu data de 1 iunie, acelaşi an, Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni prin desprinderea acesteia de Şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni. Noua Şcoală de Ofiţeri de Transmisiuni şi-a desfăşurat în continuare activitatea în cazarma 562 de pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu.

În baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 123081/1950, la data de 1 octombrie, Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni se contopeşte cu şcolile tehnice de armă ale Armatei de Uscat: Şcoala de ofiţeri electrotehnici şi Şcoala de maiştri şi subofiţeri electrotehnici. Elevii subofiţeri tehnici au fost preluaţi de Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor unde au continuat cursurile până la finele şcolarizării şi apoi au fost avansaţi la gradul de sergent major.

În perioada  1961-1987 pregătirea subofiţerilor şi maiştrilor militari de transmisiuni s-a desfășurat la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

Prin Ordinul nr. 42 din 14.08.1987 al ministrului Apărării Naţionale s-a ordonat reorganizarea, la pace, prin preluarea pregătirii elevilor maiştri militari şi subofiţeri de transmisiuni şi a maiştrilor militari tehnică de calcul, în localul Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, începând cu 15 septembrie 1987.    

În 22 martie 1991, prin Hotărârea de Guvern nr. 190/1991 s-a decis transformarea Şcolii Militare de Transmisiuni în  instituţie militară de învăţământ superior şi atribuirea denumirii de  Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal”,  ceea ce a însemnat o etapă nouă, însă tranzitorie, în organizarea, planificarea, conducerea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

Potrivit statului de organizare, în cadrul institutului a funcţionat o secţie de formare a subofiţerilor de transmisiuni, a maiştrilor militari de transmisiuni şi tehnică de calcul cu durata de şcolarizare de 2, respectiv 3 ani.

În cei şase ani de existenţă ai institutului (1991-1997) au fost pregătite patru promoții de maiştri militari, având 321 absolvenţi și cinci de subofiţeri cu 311 absolvenţi.

Prin O.G.-10 din 5 martie 1996 al ministrului apărării naţionale, începând cu data de 1 august 1996 a luat fiinţă Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Trupelor de Uscat, la Piteşti, cu misiunea de a realiza pregătirea comună a elevilor maiştri militari şi subofiţeri din anul I de studii, pentru toate armele şi specialităţile trupelor de uscat, precum şi ale altor beneficiari. În consecinţă, din septembrie 1996, elevii maiştri militari şi subofiţeri admişi la profilul transmisiuni şi tehnică de calcul au desfăşurat pregătirea militară generală, anul I, la Piteşti, urmând ca pregătirea de specialitate anul II şi III pentru maiştri şi anul II pentru subofiţeri să se execute în Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal”.

Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni Informatică şi Război Electronic (1996-2005), Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal”  (2005-2008),  Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal” (2008-2018) au asigurat specializarea iniţială în armă şi pregătirea pentru prima funcţie a maiștrilor militari și subofițerilor în următoarele specializări:

  • maiştri militari de comunicaţii şi informatică în specialităţile tehnică de comunicaţii şi tehnică de calcul;
  • subofiţeri de comunicaţii şi informatică în specialitatea transmisiuni;

La data de 20.02.2019 se înființează Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică care începând cu anul de învățământ 2019-2020 va prelua programele de învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţeri în activitate, arma „comunicaţii şi informatică” de la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”.