POSTURI DE SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST SCOASE LA CONCURS

• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică scoate la concurs două posturi vacante de soldat/gradat profesionist, după cum urmează:

- un loc - arma comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică;

- un loc - arma auto;

Lista completă a condiţiilor şi criteriilor generale de recrutare:

  • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
  • să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
  • să fie absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase);
  • să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C - candidaţii care optează pentru arma "auto".
  • să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate;
  • să fie declarat ”Admis” la probele de selecţie care se susţin în centrele zonale de selecţie şi orientare sau în şi care constau în evaluarea psihologică (test de aptitudini și chestionar de personalitate), evaluarea capacităţii motrice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) şi interviul de evaluare finală;
  • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale;
        Documentele necesare pentru înscriere se vor prezenta până în data de 27.02.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07:30 - 15:00, la sediul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, B-dul General Vasile Milea, Nr. 3-5, Sibiu, jud. Sibiu, după cum urmează:
Actul de identitate;
 Cazierul judiciar;
 Actul de studii;
⇒ Livretul militar (dacă este cazul);
⇒ Actul de proprietate a locuinței de domiciliu;
⇒ Adeverință eliberată de medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că, la momentul examinării, candidatul este „clinic sănătos și nu se află în evidențe sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar ”.
⇒  Informațiile suplimentare despre modul de încadrare al funcțiilor disponibile le puteți obține la sediul nostru de pe Bulevardul Vasile Milea, nr. 3-5, Sibiu și la numărul telefon 0738691422 - ofițer de serviciu

⇒ LINK-uri utile: 

https://www.recrutaremapn.ro/sgp.php 

https://www.facebook.com/SMMMSCTIAC